header image
Home
SELAMAT, ANAK-ANAK INDONESIA!
Written by Wahju Qamara Mugnisjah   
Friday, 23 July 2010

SELAMAT, ANAK-ANAK INDONESIA![1]

Wahju Qamara Mugnisjah


[1] Ditulis untuk menyambut Hari Anak Nasional, 23 Juli 2010

Hari ini adalah harimu anak-anak Indonesia. Anak-anak Indonesia yang di kota-kota besar mungkin merasakan adanya keistimewaan pada hari ini karena biasanya ada acara khusus yang disediakan untuk mereka. Lebih-lebih jika Bapak Presiden dan Ibu Susilo Bambang Yudoyono hadir di salah satu acara tersebut. Maka, jadilah peringatan Hari Anak Nasional 2010 di tempat itu semarak, seperti yang terjadi pada tahun-tahun yang lalu. Namun, mungkin tidak demikian untuk anak-anak Indonesia yang tinggal di pelosok Nusantara dan, jangan-jangan, untuk yang tinggal di pinggiran kota besar. Mudah-mudahan saja mereka dapat turut menikmati kesemarakan hari mereka itu, setidaknya melalui tayangan acaranya di televisi.

Last Updated ( Friday, 11 January 2013 )
Read more...
KESEIRINGAN PENDEKATAN STRUKTURAL DAN PENDEKATAN KULTURAL DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA
Written by Wahju Qamara Mugnisjah   
Monday, 04 August 2008

KESEIRINGAN PENDEKATAN STRUKTURAL DAN PENDEKATAN KULTURAL DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA[1]

Wahju Qamara Mugnisjah

Republika, 20 Oktober 2007, Halaman 4, menyajikan tulisan Bapak Salahuddin Wahid yang berjudul “Pendekatan Struktural atau Kultural?”. Dalam tulisan itu penulisnya mengulas tanggapan Duta Besar RI di Ceko, Bapak Salim Said, yang disampaikan melalui e-mail, yang menanggapi khususnya  satu artikel Bapak Salahuddin Wahid yang berjudul ”Benarkah Kita Bertuhan?” di suatu koran yang mempertanyakan komitmen dan konsistensi umat Islam Indonesia terhadap syahadat sebagai deklarasi pengakuan terhadap Allah dan peraturan yang diturunkannya. Pertanyaan itu timbul karena, menurut Pak Salahuddin Wahid, ternyata perilaku kita amat jauh dari perintah-Nya itu dan gemar melanggar larangan-Nya. Dua artikel Bapak Salahuddin Wahid di sebuah koran nasional lainnya yang mempertanyakan cara kebanyakan kita berpuasa yang ternyata tidak mampu mengubah kebiasaan kita sehari-hari boleh jadi termasuk yang ditanggapi oleh Bapak Salim Said itu.

Last Updated ( Friday, 23 July 2010 )
Read more...
KONGRES RAYAT SUNDA (bagian I)
Written by Wahju Qamara Mugnisjah   
Friday, 13 June 2008

KONGRES RAYAT SUNDA:

NGALENYEPAN ”ASAS PRILAKU ISLAMI ORIENTASI KASUNDAAN JEUNG UUD 1945, NGAJUNGJUNG LUHUR BHINEKA TUNGGAL IKA”

Wahju Qamara Mugnisjah[1]

Sim kuring ngiring reueus emutan teh nuju maos ”Katumbiri” dina Mangle No. 2169. Judul seratanana ”Saurang Sunda Sajuta Rupia Sajuta Sunda Satriliyun”. Reueus dumeh geuning teu petot-petot aya wae anu gereget hoyong ngaronjatkeun harkat darajat urang Sunda. Kersana dr. H. Danial Malik Hadibrata, Sp. PK.,MM., minangka pupuhu POKUS (Paguyuban Obrolan jeung Kapadulian Urang Sunda), nyaurkeun peryogina numuwuhmekarkeun  widang ekonomi, atikan, kesehatan, hukum, sareng lingkungan hirup urang Sunda upami hoyong ngaronjatkeun harkat darajatna teh.   Katingalna POKUS, sakumaha anu diserat,  ngaraos hariwang ku leupasna sabagian Tatar Sunda anu tadina dibeungkeut ku Propinsi Jawa Barat, nyaeta  janten Propinsi Banten. Tambih deui hariwangna teh ku ayana selentingan rehna Provinsi Cirebon bade medal, anu hartosna baris tambih ngaheureutan deui Tatar Sundana. Kumargi kitu, POKUS hoyong ngaluluguan ngarencanakeun riungan anu disebat Kongres Rayat Sunda. Ku ngayakeun kongres, saurna, Tatar Sunda hoyong disalametkeun, boh sumber daya alamna, boh sumber daya manusia Sundana.

Last Updated ( Friday, 13 June 2008 )
Read more...
<< Start < Previous 1 2 Next > End >>

QS.1:3 [(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka]

Latest News
Who's Online
We have 1 guest online